Padel bij Unicum

Wat is Padel?

Padel is een racketsport dat je in een dubbelspel speelt. Net als bij Tennis dient de bal met een racket over een net gespeeld te worden. Een padel-bal lijkt erg op een tennisbal.

De bal moet over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal een van de wanden raakt.

Als ná het stuiten een van de glazen wanden wordt geraakt blijft de bal echter in het spel. Dit zorgt voor langere rally's en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren.

 

Foto's:
Uriël Maarsen
10 mei 2021

 

Demo video Padel: https://www.youtube.com/watch?v=UCmUO31QhYc

Padel spelregels?

Serveren
De opslag gebeurt altijd onderhands nadat je de bal 1 keer hebt laten stuiteren achter de servicelijn. De bal moet lager dan heuphoogte geraakt worden en diagonaal geslagen worden. De serveerder moet met 1 voet op de grond blijven staan. Die voet mag hierbij de servicelijn niet overschrijden of raken. De bal moet rechtstreeks landen in het servicevak van de tegenstander(s) en mag daarna de rastering niet raken, het glas (of de muur) wel.

 

Net zoals bij tennis heb je 2 kansen. Als de bal bij een service het net raakt en daarna toch in het servicevak van de tegenstander(s) landt is het een let.
Bij het eerste punt van een game begint de serveerder rechts om daarna telkens van zijde te wisselen.
De opslag rouleert per game. Serveren mag afwisselend iemand van het ene team en iemand van het andere team. Dit blijft wel steeds dezelfde volgorde.

De ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat deze eventueel de zij- of achterwand raakt. De return mag niet bovenhands gespeeld worden. Ná de opslag zijn de lijnen niet meer van belang.

Spelverloop
Tijdens het spel mag de bal slechts éénmaal op de grond stuiten. De bal mag gespeeld worden voor of na de stuit, eventueel na contact met de wand.
De bal mag de wand of de rastering van de tegenstander(s) niet rechtstreeks raken. Wél mag er tegen de eigen wand gespeeld worden om zo de bal over het net te krijgen. Tegen de eigen rastering spelen is fout.

Als de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvallende ploeg. Spelers mogen echter het speelveld verlaten om de bal te spelen en zo de bal over de wanden terug op het veld van hun tegenstander(s) te slaan. Dit komt echter, behalve in de demo-video, zeer zelden voor.

Na een oneven aantal games wisselen de spelers van kant. 

De puntentelling
De puntentelling gebeurt zoals in tennis: 15, 30, 40, (voordeel indien nodig), game, set, match. 6 winnende games per set, vanaf 5-5 speelt men echter tot 7. Wordt het 6-6, dan volgt er een tiebreak.

In de tiebreak wint degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van 2 punten.
De opslag wisselt dan anders, om de 2 punten is het aan de tegenpartij.
Afhankelijk van de competitieformule speelt men naar 2 of 3 gewonnen sets. (Bron: wikipedia)

Afspraken

Kijk voor uitleg en afspraken hier op de website op de pagina Padel/Reglementen.
Bij TPC Unicum kan Padel jaarrond worden gespeeld tijdens de openingstijden van het park.

Wie mogen er spelen?

Alléén leden van TPC Unicum kunnen spelen op onze padelbanen.
Voor nog-niet-leden is ook incidentele losse huur van een padel-baan nog mogelijk om zo ook niet-leden kennis te kunnen laten maken met padel.

Een lidmaatschap om padel bij TPC Unicum te kunnen spelen is voor jaarrond. Het jaar start op 1 januari en loopt tot 31 december. De tarieven worden jaarlijks in de ALV vastgesteld en deze staan vermeld op de pagina Vereniging / Lidmaatschap.
Ook vind je daar informatie over het inschrijven als lid: https://www.tcunicum.nl/lidmaatschap.

Lidmaatschapspas, wat zijn m’n rechten en plichten en hoe zit dat met losse verhuur?

Als je bij TC Unicum een lidmaatschap hebt , ben je automatisch lid van de KNLTB. Je krijgt als je padel-competitie gaat spelen ook een bondsnummer. Je krijgt een KNLTB-pas waarop jouw rechten voor beide sporten zijn geregeld.

Padel-only leden hebben dezelfde rechten en plichten als leden met een tennis-only of gecombineerd lidmaatschap. Dus je moet ook verenigingsdiensten draaien danwel afkopen.

Moet ik reserveren en hoelang kan ik dan spelen?

Ja, net als bij tennis moet je ook voor Padel een baan "afhangen" voordat je kunt gaan spelen. Dit kan via een electronisch afhangbord in het clubpaviljoen of reserering via Internet.
Reserveren van de banen kan alléén met het lidmaatschap bij TPC Unicum. 

Kan ik les krijgen?

Voor informatie over padelles kun je kijken in de speciale pagina op de website. De Padeltraining bij Unicum wordt verzorgd door de UM Padel Academy van Uriël Maarsen.

Padel evenementen

Op vrijdagavond en zondagmiddag is er PADEL toss. Je kunt meedoen zonder vooraf in te schrijven en je speelt steeds een half uur met steeds wisselende partners.
Ook wordt een laddercompetitie georganiseerd en er zijn jaarlijks Onderlinge Kampioenschappen en open toernooien.

Net als bij tennis kent Padel een voorjaars- en een najaarscompetitie. Gegevens van de padel-teams en programma's van de competitie vind je elders op onze website.

Padel rating

https://www.knltb.nl/over-padel/wat-is-padel/rating/

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden