Verenigingsdiensten

TPC Unicum is een club die volledig draait op vrijwilligers. We vinden dat dit de onderlinge samenhang in de club vergroot: de club is zo van ons allemaal. Uitgangspunt is dat veel handen licht werk maken. En om die handen de gelegenheid te geven hun werk te doen hebben we verschillende soorten verenigingsdiensten in het leven geroepen. Op deze pagina kun je de spelregels m.b.t. de verenigingsdiensten vinden.

Er zijn drie typen verenigingsdiensten:

 

Systematiek verenigingsdiensten

Voor vervulde diensten krijg je punten. Een jaarlid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 120 punten in een jaar heeft behaald. Het aantal te behalen punten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en besproken in de Algemene Vergadering in december. 

Voor de bardiensten worden punten toegekend per dienst. In principe is een ochtenddienst 40 punten, een middagdienst 30 punten, en een namiddag- of avonddienst 60 punten. Tijdens competities of toernooien kan dat afwijken. Het aantal punten per dienst staat tevens vermeld in het dienstrooster.

Tevens geldt dat je de diensten voor een bepaald moment in het jaar moet hebben verricht:

  • Minimaal 1ste dienst plannen voor 15 april en verricht zijn voor 1 juli.
  • Minimaal 2e dienst plannen voor 15 juli en verricht zijn voor 1 oktober.
  • Minimaal 3e dienst plannen voor 15 oktober en verricht zijn uiterlijk op 31 december.

Voor de baandiensten is een afwijkende regeling die wordt uitgelegd in de handleiding hierboven.

Je mag natuurlijk ook vaker voor een dienst inschrijven als je het leuk vindt, meer mensen wilt leren kennen en/of de club wilt ondersteunen.

 

Wie doen er verenigingsdiensten?

Alle leden ouder dan 17 jaar en jonger dan 70 wordt gevraagd diensten te doen voor TPC Unicum. 

Als je deelneemt aan de competitie op de vrijdagavond, zaterdag of zondag, zul je met jouw team tijdens die competitieperiode één extra bardienst in een weekend gaan verzorgen. Hier wordt je als team voor ingedeeld.
Verdere informatie over deze competitieteam-bardiensten kun je lezen op de informatiepagina bij de Padel-competitie of Tennis-competitie.

 

Verenigingsdiensten voor nieuwe leden

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten afhankelijk van de periode waarin ze lid geworden zijn, verenigingsdiensten doen. Het jaarrondseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Lid geworden in de periode: Te behalen punten
Vóór 1 januari   120 punten
1 januari 31 maart 120 punten
1 april
30 juni 80 punten
1 juli
30 september
40 punten
1 oktober
31 december 0 punten

Van leden die tijdens het seizoen lid worden, wordt verwacht dat zij zich binnen 6 weken voor hun diensten inschrijven of aan [email protected] laten weten dat zij hun diensten willen afkopen.

Wanneer je onzeker bent over het doen van een bardienst, omdat je niet weet hoe het werkt, waar je alles moet vinden, hoe de kassa werkt, etc. , dan maakt iemand van de barcommissie je graag wegwijs achter de bar en in de keuken. Stuur in dat geval een mailtje naar [email protected].

 

Vrijstelling van verenigingsdiensten

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TPC Unicum. Er is een aantal uitzonderingen:

  • 70-plus: Leden hoeven geen verenigingsdiensten te doen vanaf het jaar waarin ze 71 worden.
  • 18-min: Leden moeten verenigingsdiensten doen vanaf het jaar waarin ze 18 worden.

Leden die hun verenigingsdiensten op een andere manier invullen dan via bar-, groen-, of baandiensten door b.v. commissiewerk, kunnen dit per e-mail aan [email protected] aangeven en zullen bij goedkeuring door het bestuur geen herinnering meer krijgen voor inschrijven.

Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de diensten te draaien, dan kun je eveneens een ontheffing aanvragen. Die ontheffing wordt schriftelijk per e-mail verleend door het bestuur voor een aangegeven periode. Stuur ook in dit geval een email naar [email protected]. Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

 

Afkopen

Alle leden kunnen ook de verenigingsdiensten afkopen. We moedigen dit niet aan, want we moeten de bar- en baandiensten wel vervuld krijgen.
De diensten kunnen dit jaar (2024) vooraf worden afgekocht voor €105,-.

Voor diensten die niet tijdig zijn verricht volgens het hierboven gemelde schema wordt een bedrag van €40,- per dienst in rekening gebracht.

  • 1ste dienst niet verricht voor 1 juli (incasseren: week 28).
  • 2e dienst niet verricht voor 1 oktober (incasseren week 41).
  • 3e dienst niet verricht voor 31 december (incasseren week 2 2025).

Stuur, als je één of meerdere diensten wilt afkopen, een e-mail naar: [email protected]. Het verschuldigde bedrag zal worden geïncasseerd.

Let op:
Op het moment dat de barcommissie de leden oproept zich voor een bepaalde datum in te schrijven voor de bardiensten voor het komende seizoen, zul je aan moeten geven dat je je diensten afkoopt.

 

Deadlines

Als je na uitnodigingen tot inschrijving niet aangeeft of je diensten wilt doen, wilt afkopen of op een andere manier invult, dan kan de barcommissie een bardienst aan je toewijzen. Dat betekent dat je dan door de barcommissie op een dienst wordt ingedeeld. Ruilen kan, maar alleen wanneer dit minimaal een week van te voren aan [email protected] wordt doorgegeven. Alsnog afkopen kan ook, maar ook alleen wanneer je dit minimaal een week van te voren doorgeeft aan [email protected]

 

Inschrijven voor de bardiensten

Het inschrijven voor de bardiensten kan op verschillende manieren: via de website en via de Clubapp. Wanneer het inschrijven op een van deze manieren niet lukt, kan je ook een mail sturen naar [email protected] met het verzoek om je voor een bepaalde dienst in te roosteren.

NB

  1. Uitschrijven voor een verkeerd ingevulde dienst kun je niet zelf. Neem contact op met [email protected] om de verkeerd geplande dienst te verwijderen. Schrijf jezelf alvast al wel in voor de vervangende dienst.
  2. Inschrijven voor baandiensten gaat anders. Klik daarvoor op Baandiensten in de banner hierboven. Daar staat meer informatie over de baandiensten.

 

Herinneringen

Bij een geslaagde inschrijving krijg je per e-mail een bevestiging. 2 weken én 1 week vóór de dienst is ingepland EN 1 dag tevoren krijg je ook nog een herinnerings e-mail. Daar staat de laatste informatie in en ook een schema wie die dag allemaal dienst heeft zodat je weet wie je moet opvolgen en wie het weer van jou overneemt.
Ook als er iets zou wijzigen in de dienst krijg je daarvan automatisch een bericht. De e-mail krijg je op het e-mail adres dat je in de administratie hebt opgegeven.

De ingeschreven diensten die je nog niet vervuld hebt kun je ook, als je ingelogd bent, op de wesbite terugvinden bij Mijn Club/Mijn Agenda.
Hoeveel punten je gaat halen (einde jaar) zie je bij Mijn Club/Diensten

 

Niet op komen dagen voor een dienst

Als je voor een dienst hebt opgegeven en je komt niet opdagen, dan zal daarvoor € 40,- worden aangerekend (ongeacht het type dienst). Dit bedrag wordt per incasso geïnd. De dienst zal zelf ook nog ingehaald moeten worden. Dit geldt uiteraard niet bij ernstige omstandigheden (ter beoordeling aan het bestuur i.o.m. de barcommissie).

 

Communicatie via e-mailadres in ledenadministratie

Alle communicatie over de verenigingsdiensten wordt gestuurd naar het e-mailadres, dat bij de ledenadministratie van Unicum bekend is. Controleer via 'Mijn Club' op de website of het juiste e-mailadres in de ledenadministratie is opgenomen! Je kunt het zelfs aanpassen in de ClubApp.

 

Instructies inschrijven voor verenigingsdiensten

Uitgebreide instructies en uitleg kunt u vinden op onze website onder KNLTB Clubapp > Inschrijvingdiensten of via deze link.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden

KVK-nummer

40445989