Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter

Peter de Regt is sinds december 2020 lid van het bestuur waar u terecht kunt voor alle zaken betreffende de accommodatie van ons park.
Samen met zijn medebestuurders wil hij alle leden in staat stellen om op een plezierige wijze en op hun eigen niveau te kunnen sporten op het mooie park van Unicum.
Hij streeft daarbij naar een praktische en effectieve wijze van besturen van Unicum als multidisciplinaire én een jaarrond actieve sportclub.

Vragen? Mail naar [email protected]

Secretaris

Bart Giesbers is sinds een jaar of vier lid bij Unicum als Padel-only lid. Hij organiseert daarnaast de padeltoss op de vrijdagavond en zondagochtend en neemt deel in de evenementencommissie. Als secretaris is hij onder andere verantwoordelijk voor de communicatie.

Wil je helpen of heb je een vraag?

Vragen? Mail naar [email protected]

Penningmeester

Emiel Reiniers is sinds januari 2016 lid van het bestuur maar heeft daarvoor al enkele jaren in de jeugd- en technische commissie gezeten. Hij is al meer dan 25 jaar lid van de club.

Hij verzorgt de financiële administratie en samen met zijn medebestuursleden houdt hij de vereniging financieel gezond.

Vragen? Mail naar [email protected]

Technische Commissie

Annelies van Eeden is in december 2020 als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur. Hiervoor heeft zij al enkele jaren in de Technische Commissie gezeten en meerdere edities van De Onderlinge georganiseerd.

Binnen de vereniging is zij als voorzitter van de Technische Commissie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van Tennis en Padel competities, toernooien en trainingen. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor Padel gerelateerde activiteiten. 

Vragen? Spreek haar aan op de club of mail naar [email protected]

Vragen over Padel? Mail naar [email protected]

Jeugd

Linda Ju is in juli 2021 als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur. Als voorzitter van de jeugdcommissie is zij verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de trainingen, competities en evenementen voor onze jeugdleden voor tennis en padel. Naast dat Linda in de jeugd- en technische commissie zit, regelt zij ook de social media samen met onze communicatie commissie.

Wil je helpen of heb je een vraag?
 
Wil je iets geplaatst hebben op onze Facebook of Instagram account?

 

 

Commissies

Unicum is een actieve vereniging die draait op enthousiaste vrijwilligers. Ben je goed in organiseren? Heb je handige en/of groene handen? Heb je horeca-ervaring of affiniteit? Kook je graag? Vind je het leuk om jeugdactiviteiten te begeleiden? Trekt communicatie je aan of ben je een kei met websites? Of ben je multi-inzetbaar voor allerlei hand en spandiensten? Laat het weten, want er is altijd behoefte aan meer handen naast de baan. Mail naar: [email protected] en wij nemen contact met je op.

 

Technische commissie

 

Het doel van de Technische commissie is om zoveel mogelijk leden van alle niveaus en alle leeftijden actief aan het tennissen van wedstrijden te krijgen en houden. De hoofdactiviteiten van de T.C. zijn dan ook het organiseren van competities en trainingsmogelijkheden en het stimuleren van deelname hieraan. Ook deelname aan toernooien en vrij spelen wordt door de T.C. te allen tijde aangemoedigd. Unicum is een club waarvan de leden sinds jaar en dag al opvallend veel deelnemen aan trainingen, competities en toernooien. Dit willen wij, samen met jullie, goed vorm geven.

Annelies van Eeden (voorzitter, VCL)
Marco Oudhuis (VCL padel)
Damir Galjer (VCL zondag)
Fred Veerkamp (VCL zaterdag)
Susanne Wamelink (VCL zondag)
Sebastiaan de Jong (VCL ma t/m vr)
Linda Ju (jeugd)
Marcel Budding (VCL padel)
Sanne Bauman 
Bart Giesbers (Padel TOSS)
[email protected]

Barcommissie

 

Unicum exploiteert de bar in eigen beheer. De organisatie daarvan is in handen van de barcommissie. De barcommissie zorgt voor het beheer en de exploitatie van de bar en het clubhuis. Ze zijn verantwoordelijk voor de inkoop (voedsel en drank) en het inroosteren van de bardiensten. De bardiensten worden gedraaid door leden, aangevuld met enkele betaalde krachten. De barcommissie draagt zorg voor een goed draaiende bar en keuken en een aantrekkelijk clubhuis, waar iedereen zich welkom voelt. De barcommissie werkt samen met de evenementencommissie en de toernooicommissies. Voor alle aanpassingen die in het clubpaviljoen zullen plaatsvinden en het gereed maken van de infrastructuur voor een jaar-rond tennisclub Unicum is een nieuwe commissie ingesteld die in directe samenwerking met het bestuur staat.

Emiel Reiniers (voorzitter)

barcom[email protected]


Jan Folkers (bardiensten)
Julia Folkers (bardiensten)

[email protected]

Annemiek Wegman (inkoop, hygiene, catering)
Mary van der Heiden (inkoop)

Quirienne Nikkels (inkoop)
Vincent de Weerd (evenementen)

 

Communicatie

 

De communicatie verloopt via de digitale nieuwsbrief, de externe publiciteit voor de vereniging, het opvangen van nieuwe leden, de website en de ClubApp en social media.
Het doel is (potentiële) leden te informeren over de activiteiten en de mensen van TPC Unicum.
In onze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van activiteiten en laten we je de mensen achter deze activiteiten zien. De digitale nieuwsbrief zorgt op een snelle manier voor de verspreiding van de laatste wetenswaardigheden. Maar attendeert ook op evenementen of sluitingstermijnen van inschrijvingen.

De website www.tpcunicum.nl is rechtstreeks gekoppeld aan de administratie-software van de club. Je vindt er naast algemene informatie dus de meeste recente informatie over de activiteiten.
Er is een afgeschermd ledendeel, waar ook de reglementen en afspraken staan, een archief, en verslagen van de Algemene Leden Vergaderingen.

In MijnClub kun je je eigen gegevens en instellingen aanpassen en heeft een directe koppeling naar de ledenlijst, het afhangbord, je eigen kalender en de bardiensten.

De informatie in de KNLTB ClubApp (voor iOS of Android) is gekoppeld aan de website.
Na installatie moet je eenmalig inloggen bij TPC Unicum met KNLTB-nummer en wachtwoord.
Daarna kun je in de mobiele telefoon zelfs een eigen tennis-agenda aan zetten. Je een 'tennismaatje' zoeken en een baan reserveren op het afhangbord.

Je krijgt bevestigingen per e-mail en automatische waarschuwingen voor activiteiten.
Je kunt jouw eigen gegevens voor de ledenadministratie aanpassen als je een nieuw telefoonnummer krijgt of verhuist naar een ander adres en een bijgewerkte foto van jezelf uploaden. In de nabije toekomst komen er nog veel meer mogelijkheden.

Bart Giesbers (voorzitter)
[email protected]

Bart Giesbers
[email protected]

Bart Giesbers
[email protected]

Koen Moonen (Nieuwsbrief) 
[email protected]

Bart Valks
[email protected]

Emiel Reiniers
[email protected]

 

Arjen van der Wal (vormgeving, posters, flyers, banners)

[email protected]

Linda Ju (social media)

[email protected]

Jeugdcommissie

 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten voor de jeugdleden, zoals het patattennis, het Jaap Noordman open toernooi, de Funmasters en niet te vergeten de Jeugd Onderlinge. Ook draagt de commissie in samenspraak met de technische commissie zorg voor een actueel jeugdbeleid.

Linda Ju (Voorzitter)
Cor Tjepkema
Franks Segers
Inés Ulargui
Kamal Haglan
Mimi Jansen
Joost Visbeen
Patricia Ligthart
Marco Langendoen
Ellen van Bueren
Freek van der Capellen
Stef van der Wilk
Annelies van Eeden

[email protected]

Aangepast Tennis Commissie

 

De Aangepast Tennis commissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor spelers die ten gevolge van hun beperking veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere tennis activiteiten op onze club.

Jan Folkers (voorzitter)
Julia Folkers
Wessel Beuk 
Stef v/d Wilk
Linda Ju
 

Sponsorcommissie

 

De sponsorcommissie onderhoudt, in samenwerking met de voorzitter, relaties met de huidige sponsors en de Vrienden van Unicum. Daarnaast bedenkt de sponsorcommissie interessante vormen van sponsoring en zoekt nieuwe sponsors. Om de sponsor te bedanken worden activiteiten georganiseerd. Werk je in het bedrijfsleven en/of heb je daar goede contacten? Of wil je gewoon actief meehelpen om het nieuwe sponsorbeleid op te zetten neem dan graag even contact op.

Emiel Reiniers (Penningmeester)

[email protected]

Evenementencommissie

 

De evenementencommissie organiseert gedurende het jaar diverse evenementen op de club - denk bijvoorbeeld aan spelletjesavonden, eendaagse toernooien of samen tennis kijken op de club.  

Inger Snijders (voorzitter)
Arjen v/d Wal
Bart Giesbers
Jelle van Haaren
Marije Verbeek
Meinke Schouten
Tommy Walvius
Linda Ju
 

Baancommissie Tennis

 

Geen tennis zonder tennisbanen. Het onderhoud van de banen is uitbesteed aan externe partijen. De banencommissie van Unicum steekt de helpende hand toe. De commissie helpt bij het onderhoud van de banen, zodat deze er zo goed mogelijk bij liggen.

Storingen

Voor het melden van storingen of problemen betreffende de banen, baanverlichting, sproeien of hekken en netten e.d. kun je hier klikken.

Jan van Duivenboden (voorzitter)  
Bob Logger
Johan van Duijn 
Henk Feunekes
[email protected]

Baancommissie Padel

 

De commissie, ook wel de Padel onderhoudsgroep, zorgt ervoor dat de baan op orde blijft.
Bladvrij en voldoende zand op de baan, controle op de nethoogte, reiniging van de ramen en het op orde houden van de ruimte op- en om de banen.
Door het opstellen van een jaarplanning proberen we alles bij te houden en krijgen zodoende een beter inzicht, wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 

Marco Oudhuis  
Martijn Wegman
Inge Biermann 
Eric Biermann
Iso Been 
Marcel Budding
[email protected] 

Accommodatiecommissie

 

De parkcommissie ontfermt zich over het grotere onderhoud van het clubhuis en park. Ze managen hiervoor het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) in samenwerking met de onderhoudscommissie.
Verder zijn ze verantwoordelijk voor kleine projecten op het park (aanleg nieuwe paden, herstel/vernieuwen hekwerk etc.)

Kitty Akkermans (voorzitter)
Bas de Jong
Frans Kroone
[email protected]

Onderhoudscommissie

 

Ons park is natuurlijk onze trots. De parkcommissie zorgt ervoor dat het park en het clubhuis er netjes en verzorgd bij liggen. Dit is de commissie met de handige en groene handen. Elke dinsdagmiddag zijn zij op het park aanwezig om het onderhoud te verzorgen. Een nieuw laagje verf, recht leggen van een stoeptegel, bijhouden van het groen, het repareren van diverse zaken: het is maar een selectie van deze zeer actieve commissie.

Karel van Ark
Marinus Ouwerkerk
Wim van Paridon
Fred Veerkamp
Carol Otten
Herman Bus

[email protected]

Groen commissie

 

Deze commissie ontfermt zich over het groen op ons mooie park. 

Ze verzorgen het snoeiwerk, onkruid bestrijding en opruimen van bladeren door eigen werk, hoveniers en organiseren van verenigingsdiensten. 

Loekie van der Kuil
Natalie de Leede
Liesbeth Feith
Suzanne Wouters
Lia Dickhof

Henk Janssen Unicum Open toernooi commissie

 

De HJUO-commissie organiseert met passie voor tennis en het enthousiasme van vogels in de ontluikende lente het Henk Janssen Unicum Open. Een Open KNLTB toernooi voor alle leeftijden, standaard in week 25. Zie voor verdere informatie op de evenementenpagina.
Het toernooi staat van oudsher bekend als vernieuwend en inspirerend mede door ons mooie park en de muzikale omlijsting van de toernooiweek.
De HJUO-commissie verzorgt de voorbereiding van het toernooi, de indeling van alle wedstrijden, het soepel verlopen van het toernooi en het allerbelangrijkste: het welbehagen van alle deelnemers aan het toernooi. Graag tot ziens op het HJUO!

Sylvia Klomp
Sanne Belt
Stef van der Zon
Macha Beijnes
Tess Huigsloot
Lois Duivenvoorden
[email protected]

Moss Padel Open toernooicommissie

 

Het Moss Unicum Padel Open is inmiddels een vaste waarde in het evenementenaanbod van TPC Unicum. In 2024 vieren we ons eerste lustrum. De commissie gaat er alles aan doen om dit jaar opnieuw een memorabele editie neer te zetten. Daar moet je gewoon bij zijn!Save the date: 3-11 augustus 2024

Jacqueline van Wijk (duo voorzitter, VTL)
Wouter Waaiers (duo voorzitter)
Sanne Bauman
Uriël Maarsen
Kirsten Dolman
Moss Dolman

[email protected]

Onderlinge commissie

 

Deze commissie organiseert eind augustus – begin september de jaarlijkse senioren clubkampioenschappen waarbij de Unicum leden onderling strijden in alle onderdelen in de speelsterktes 2 tot 9. (Tennis en Padel)
De hoogste speelsterkte strijdt om de single titel van clubkampioen (m/v).

De commissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de indeling van alle wedstrijden en de commissie zorgt voor gezellige activiteiten.

Anja van Hoek (Voorzitter)
Tessa de Vries (VTL en planning)
Babette de Groot (communicatie en aankleding)
Heloisa Deuzeman (communicatie en aankleding)
Michelle Michels (horeca)
Sofian Amrani
Marcel Budding (coordinator padel)

Zomer 40+-toernooi commissie

 

Deze commissie organiseert jaarlijks in de zomer een Open dubbel toernooi voor senioren. Er wordt gespeeld in de categorieën 6, 7 en 8, in de leeftijdsgroepen 40+ en 55+ en in de onderdelen damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. De commissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de sponsors, de indeling van alle wedstrijden en de commissie zorgt voor gezellige avonden gedurende de week.

Caroline Groffen (VTL)
Angela van der Wouden
Rudy van Zijp
Ankie Smeets
Ien van den Bergh
Inger Snijders (VTL)

[email protected]

Laddercompetitie

 

In 2016 is de laddercompetitie ingevoerd en daar is veel gebruik van gemaakt. Voor deze laddercompetitie is een afzonderlijke website maar binnenkort zal ook de laddercompetitie via de ClubApp worden georganiseerd. Bij de laddercompetitie krijg je regelmatig uitnodigingen om wedstrijden te spelen tegen andere leden van ongeveer gelijke sterkte en het resultaat wordt ingevoerd in de ladderwedstrijd. Hoe dit werkt kan je terug vinden op de website bij Competitie / Laddercompetitie.

Peter de Regt (Voorzitter)
Vacature
[email protected]

ZondagAvondCompetitie commissie

 

Deze commissie organiseert op zes zondagavonden in de maanden april en mei de ZAC: een recreatieve Zondag-Avond-Competitie; aansluitend op de reguliere competitie.
Tussen 19.00 en ongeveer 22.30 uur speelt ieder team een viertal dubbelwedstrijden van drie kwartier. Een herendubbel, een damesdubbel en twee mixpartijen. Iedere volwassene op niveau 6, 7, 8 en 9 kan meedoen. De teams (in principe 3 mannen en 3 vrouwen) zullen over minimaal twee poules verdeeld worden. In totaal kunnen 16 teams, dus 96 mensen meedoen. Mensen die niet aan een andere competitie meedoen gaan voor. De commissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de indeling van alle wedstrijden en de commissie zorgt voor een gezellige zondagavond.

Barbara Smaal (Voorzitter)
Barbara van de Loo
Martin Uunk
Nicole van Keulen
Meinke Schouten
Irene Lansdaal
[email protected]

WinterClubCompetitie Commissie

 

Deze commissie organiseert op tien zondagavonden in de maanden november t/m maart de WCC: een recreatieve Winter Club Competitie.
Tussen 18:30 en ongeveer 22.00 uur speelt ieder team een viertal dubbelwedstrijden van drie kwartier. Een herendubbel, een damesdubbel en twee mixpartijen. Iedere volwassene op niveau 6, 7, 8 en 9 kan meedoen. De teams (in principe 3 mannen en 3 vrouwen) zullen over minimaal twee poules verdeeld worden. In totaal kunnen 16 teams, dus 96 mensen meedoen. Mensen die niet aan een andere competitie meedoen gaan voor. De commissie is verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de indeling van alle wedstrijden en de commissie zorgt voor een gezellige zondagavond.

Roeland Verbeek (Voorzitter)
Meinke Schouten
Tonny van Uld 
Tertia Vergeer
[email protected]


 
 
 
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden

KVK-nummer

40445989