Reserveren van tennis- en padelbanen

Voor het reserveren van de banen maakt TPC Unicum gebruik van het "KNLTB afhangbord”. 
Het begrip ‘afhangen’ stamt nog uit de tijd dat met ledenpassen banen werden gereserveerd op een groot wandbord met allemaal haakjes. Alle banen  stonden daarop aangegeven en per half uur waren er 2 haakjes; voordat je de baan op ging hing je met je spelpartner je pasje op op een haakje en wist dan zeker dat de baan voor je beschikbaar was.
Inmiddels zijn we in het digitale tijdperk en is er een electronisch "KNLTB afhangbord” waardoor een aantal zaken automatisch kunnen worden gereguleerd. Het is gekoppeld aan het internet waardoor je thuis al kunt reserveren maar ook gekoppeld aan de ledenadministratie en bij voorbeeld het aanschakelen van de LED-verlichting.
 
Het gebruik van het afhangbord is daarom verplicht. Men mag alleen op een baan spelen als gereserveerd is op “het afhangbord”. Als je langer wilt doorspelen dan de gereserveerde speeltijd, dien je met de ClubApp of met ledenpassen bij het afhangbord in het clubpaviljoen opnieuw af te hangen.
De KNLTB is bezig met de ontwikkeling van een one-click-only-doohang-knop in de ClubApp om 'doorhangen' nog eenvoudiger te maken.
 
De bedoeling van het afhangbord is nog steeds hetzelfde gebleven:
 1. Komen tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare spelgelegenheid voor de leden
 2. Komen tot een zo goed mogelijke spreiding over de piektijden en de daluren zodat wachttijden zo kort mogelijk blijven.
Bij de openstelling van het park tijdens de Corona-crisis is daar een derde doelstelling bijgekomen: de verplichte registratie van wie er op welke baan staat, waardoor een nauwgezette handhaving van op de juiste baan spelen en het doorhangen als je langer wilt spelen dan de reeds gereserveerde tijd, belangrijker werd.
 • Afhangen was altijd al het vastleggen van speeltijd en baan op het afhangbord dat je gaat spelen. Dat moest altijd op de eerst mogelijk beschikbare tijd op die baan; zo werkt ook het KNLTB afhangbord nog steeds.
 • Reserveren was het via Internet één of enkele dagen vooruit een speeltijd vastleggen. Dat kon je doen met de computer thuis maar ook met de ClubApp op je smartphone.
 • De Corona tijd heeft ons geleerd dat ook afhangen eenvoudig via Internet kan met de ClubApp op de baan. Het voorkomt niet alleen de te vermijden contact-momenten bij het afhangbord in het clubpaviljoen, maar het is ook nog een stuk eenvoudiger.

Het nieuwe normaal

Ervaringen met de digitalisering en het gebruik van de ClubApp hebben er toe geleid dat deze manier van reserveren en afhangen tot “het nieuwe normaal” zullen gaan behoren. Binnen een week na de openstelling van de tennisparken in de Corona tijd was er een groei van het gebruik van de ClubApp met meer dan 50%.
Het zal waarschijnlijk gaan betekenen dat ook in de toekomst alle banen voortaan ook via Internet kunnen worden gereserveerd.
Voor de leden geeft dat de mogelijkheid om reeds enkele dagen vooruit te zien hoe druk het is op het park en voor een reservering wat gunstigere stillere momenten kunnen uitkiezen.
 
Hieronder staan de afspraken zoals die bij TPC Unicum worden gebruikt. Niet alle afspraken kunnen bij het digitaal afhangen ook direct gecheckt of gecorrigeerd worden. Dat betekent echter niet dat het daarom wel zou zijn toegestaan.
 

Afspraken voor het afhangen en reserveren door leden

 1. Men mag alleen op een baan spelen als deze baan op naam is gereserveerd op het KNLTB afhangbord of als je deelneemt aan een activiteit waarvoor die baan is gereserveerd; zorg dat je altijd jouw KNLTB-pas bij je hebt.
 2. Men mag slechts éénmaal per dag een baan reserveren; als deze reservering voorbij is kan men opnieuw reserveren of direct afhangen om door te spelen voor zover banen dan beschikbaar zijn.
 3. Reserveren kan maximaal éénmaal per dag, vanaf de direct aansluitende speeltijd tot maximaal 6 dagen vooruit. 
 4. Reserveren kan, na inloggen, in het MijnClub gedeelte van de website van TPC Unicum of met de ClubApp. 
 5. Afhangen (voor een direct aansluitende speeltijd) kan men met de ClubApp of met de ledenpas via het scherm van het KNLTB  afhangbord in het clubpaviljoen.
 6. Zorg dat je ALTIJD je ledenpas bij je hebt als je op het park aanwezig bent.
 7. Omdat per internet reserveren ook voor afhangen wordt gebruikt is de noodzaak om 15 minuten vóór de aanvangstijd de reservering te bevestigen met de ledenpas uitgezet. Dus ook zonder bevestiging wordt de reservering NIET gewist.
 8. Wij verzoeken je om als je, door plotselinge omstandigheden (of regen) toch niet kunt komen of niet wilt spelen, de reservering direct te wissen zodat de baan beschikbaar komt voor andere leden. Ook zal dan niet nodeloos de LED verlichting van de baan aangaan.
 9. Als hoofdboeker kun je, als de betreffende leden daarvoor hun instemming hebben gegeven, in de ledenlijst selecteren met wie je gaat spelen. Ook voor de medespelers geldt dat zij slechts éénmaal per dag mogen reserveren. Alle deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail.
 10. Misbruik maken van namen van leden kan worden bestraft met een blokkeren van je afhangmogelijkheden.
 11. Gemaakte reserveringen kunnen nog worden gewist of veranderd tot 0 minuten vóór aanvang van de speeltijd. Het wissen kan ook gebeuren door een van de medespelers. Wijzigen kan niet, dus als je van een enkelspel een dubbel wilt maken, de speeltijd of de baankeuze wilt aanpassen, moet je eerst de bestaande reservering wissen en vervolgens een nieuwe reservering invoeren.
 12. Je kunt reserveren voor 2, 3 of 4 personen (zowel bij tennis als padel) waarbij een speeltijd wordt toegewezen van 15 minuten per speler. De lengte van de speeltijd kan op bijzondere avonden worden aangepast. Ook kan in speciale situaties of vanwege de drukte het afhangbord alleen dubbelpartijen toestaan.
 13. Er is een vrije baankeuze toegelaten. Daarbij worden leden wel verzocht zoveel mogelijk eerst een baan te reserveren waar direct voorafgaand nog niet gespeeld wordt.
 14. Voor de mogelijkheden van het introduceren van niet-leden, kijk op de webpagina Vereniging/Introduceren.
 15. Er kan een beperking worden ingesteld voor een lid voor het aantal malen dat men kan introduceren.
 16. Er kan een beperking worden ingesteld voor een lid om banen te kunnen reserveren (padel en tennis nog afzonderlijk).
 17. Het bestuur kan het aantal banen en tijden waarop via Internet gereserveerd kan worden beperken, wat automatisch zichtbaar wordt als je digitaal bent ingelogd.
 18. Reserveren op een andermans naam is nooit toegestaan. Je krijgt altijd een bevestiging van een reservering. Mocht jouw naam toch misbruikt worden door een ander lid om een reservering te maken, geef dat dan door aan [email protected] om blokkering van je eigen pasje te voorkomen.
Alle afspraken gelden voor alle aanwezige banen, tenzij nadrukkelijk vermeld.
 
De actuele baanbezetting van de tennis én de padel-banen staat op Vereniging / Afhangbordoverzicht. Daar kun je ook door het afhangbord bladeren om te zien welke reserveringen in de toekomst al gemaakt zijn of hoe druk het is geweest in het verleden.
Voor de huur van een padelbaan zie Padel / Padelbaan huren.
rev. 2020-07-05

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden