Sportief gedrag en vertrouwenspersoon

Inleiding

Tennissers en padellers willen graag sporten in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving.
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport.
Op en naast de baan dient iedereen van pure recreant tot topspeler, leraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen.
Het kan echter voorkomen dat spelers of toeschouwers zich tijdens competitie of toernooien misdragen op en om de baan.

 

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Soms kan het helpen om spelers hier op te wijzen en even bij de baan te gaan staan. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.

 

Wanneer is er sprake van een misdraging?

Voordat er wordt ingegaan op hoe je moet handelen bij een misdraging, is het goed om te weten wat er verstaan wordt onder een ‘misdraging’. Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel van TPC Unicum. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreiging, of vernieling. Ernstige misdragingen hebben betrekking op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

 

Wat te doen bij misdragingen die plaatsvinden op de club?

Het is belangrijk om te weten dat je binnen onze eigen vereniging verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging, die direct maatregelen kan treffen.
Gebeurt er wat op of om de baan, loop er dan heen om te kijken wat er aan de hand is. Probeer degene op zijn/haar gedrag aan te spreken en er samen uit te komen, zodat erger wordt voorkomen.

 

Meld misdragingen altijd!

We verwachten dat iedereen bij TPC Unicum die een (vermoedelijke) misdraging heeft waargenomen dit meldt, om zo mee te werken aan Fair Play. In de ernstige gevallen is het verplicht om een melding te doen bij de KNLTB en neemt de KNLTB de behandeling van de misdraging over van de vereniging.

Misdraging        
page2image4292323280
       

Mediation

       
page2image4292323280
page2image4292327584
page2image4292309440

Meld een misdraging altijd bij het bestuur van TPC Unicum en als het uit de hand loopt bij:
het meldpunt van de KNLTB

Ingrijpen

page2image4292329952
 
page2image4292318544

 

Vertrouwenspersoon

Unicum heeft een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kunt als er op sociaal, geestelijk of lichamelijk gebied iets gebeurt binnen de vereniging wat je niet fijn vindt. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat iedereen zich prettig voelt op onze tennisclub.
Als je prettig en respectvol met elkaar omgaat, zijn grapjes en aanrakingen vaak geen enkel probleem. Maar soms kunnen er opmerkingen gemaakt worden die net iets te ver gaan. Of een aanraking waar je niet van gediend bent.
Er hoeft geen sprake te zijn van boze opzet, maar het kan onbewust toch kwetsend overkomen.

Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan kun je hiermee terecht bij de vertrouwenspersoon binnen Unicum. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook!

Onze vertrouwenspersoon is Henk ten Voorde, hij is zelf ook lid van de vereniging. Je kunt hem bereiken via [email protected]

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden

KVK-nummer

40445989