Verenigingsdiensten

BAR-diensten

BAAN-diensten

Verenigingsdiensten

TPC Unicum is een club die volledig draait op vrijwilligers. We vinden dat dit de onderlinge samenhang in de club vergroot: de club is zo van ons allemaal. Uitgangspunt is dat veel handen licht werk maken. En om die handen de gelegenheid te geven hun werk te doen hebben we verschillende soorten verenigingsdiensten in het leven geroepen. Voor het verrichten van de diensten hebben we bovendien spelregels opgesteld, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Op deze pagina vind je informatie over de twee belangrijke soorten verenigingsdiensten: Bardiensten en Baandiensten. Je kunt naar de specifieke uitleg van de verschillende soorten diensten toe gaan door te klikken in de banner hierboven. Als je weer op DIENSTEN klikt kom je hier weer terug.

Wie doen er verenigingsdienst?

Ieder senior lid van 18 jaar en ouder is verplicht diensten te doen voor TPC Unicum.
Dat kunnen bar- of baandiensten zijn. Onder bardiensten vallen ook de keukendiensten. Dat dan help je in de keuken door het maken van broodjes voor de lunch of wanneer er in het kader van een evenement gekookt wordt.

Voor de vervulde diensten krijg je punten. Een jaarrondlid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 75 punten heeft behaald. Een winterlid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 25 punten heeft behaald.

Als je deelneemt aan de competitie op de vrijdagavond, zaterdag of zondag, zul je met jouw team tijdens die competitieperiode één bardienst in een weekend gaan verzorgen waar je voor wordt ingedeeld.
Verdere informatie over deze competitieteam-bardiensten kun je lezen op de informatiepagina bij de Padel-competitie of Tennis-competitie.

Het aantal te behalen punten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en besproken in de ALV. Voor de bardiensten worden standaard 25 punten toegekend per dienst, tenzij in bijzondere gevallen diensten bonuspunten krijgen. Dat staat dan vermeld in het dienstrooster. Dus in principe doet ieder lid 3 bardiensten. Voor de baandiensten is een afwijkende regeling die wordt uitgelegd op de pagina baandienst.

Je mag natuurlijk graag ook vaker voor een dienst inschrijven als je het leuk vindt, meer mensen wilt leren kennen of de club wilt ondersteunen.

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten afhankelijk van de periode waarin ze lid geworden zijn, verenigingsdiensten doen. Het jaarrondseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Lid geworden in de periode: Te behalen punten
Vóór 1 januari   75 punten
1 januari 31 mei 75 punten
1 juni 31 juli 50 punten
1 augustus 31 oktober 25 punten
1 november 31 december 0 punten
Winterlid in de periode: Te behalen punten
1 oktober 31 januari 25 punten
1 februari 31 maart 0 punten

Van leden die tijdens het seizoen lid worden, wordt verwacht dat zij zich binnen 6 weken voor hun diensten inschrijven of aan [email protected] laten weten dat zij hun diensten willen afkopen.

Wanneer je onzeker bent over het doen van een bardienst, omdat je niet weet hoe het werkt, waar je alles moet vinden, hoe de kassa werkt, etc. , dan maakt iemand van de barcommissie je graag wegwijs achter de bar en in de keuken. Stuur in dat geval een mailtje naar [email protected].

Uitzonderingen

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TPC Unicum. Er is een aantal uitzonderingen:

  • 75-plus: Leden hoeven geen verenigingsdiensten te doen vanaf het jaar waarin ze 76 worden.
  • 18-min: Leden moeten verenigingsdiensten doen vanaf het jaar waarin ze 18 worden.

Leden die vrijstelling willen op basis van b.v. commissiewerk, kunnen daarvoor per e-mail aan [email protected] een verzoek indienen. Het verzoek om vrijstelling wordt voorgelegd aan het bestuur dat daar uiteindelijk over besluit.

Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de diensten te draaien, dan kun je eveneens een ontheffing aanvragen. Die ontheffing wordt schriftelijk per e-mail verleend door het bestuur voor een aangegeven periode. Stuur ook in dit geval een email naar [email protected]. Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

Afkopen

Alle leden kunnen ook de verenigingsdiensten afkopen voor 25,- per dienst. We moedigen dit niet aan, want we moeten de bar- en baandiensten wel vervuld krijgen.
De diensten kunnen worden afgekocht à € 1,- per 1 punt. Afkopen van alle diensten is dit jaar dus € 75,-. Stuur, als je één of meerdere diensten wilt afkopen, een e-mail naar: [email protected]. Het verschuldigde bedrag zal worden geïncasseerd.

Let op:
Op het moment dat de barcommissie de leden oproept zich voor een bepaalde datum in te schrijven voor de bardiensten voor het komende seizoen, zul je aan moeten geven dat je je diensten afkoopt. Dan geldt het tarief van € 25,- per dienst.


Deadlines

Vlak voor een nieuw verenigingsjaar zal de barcommissie de leden via verschillende communicatiekanalen (nieuwsbrief, website, Clubapp en eventueel een e-mail) oproepen om voor een bepaalde datum de bardiensten in te plannen of aan te geven of zij de diensten willen afkopen of vrijstelling willen aanvragen. Dus ook wanneer je af wilt kopen of vrijgesteld wilt worden, wordt er actie van je verwacht.

Van leden die tijdens het seizoen lid worden wordt verwacht dat zij zich binnen 6 weken voor hun diensten inschrijven of aan [email protected] laten weten dat zij hun diensten willen afkopen.

Wanneer je nog niet voor alle diensten kunt inschrijven (b.v. omdat je nog niet weet wanneer je moet werken), maar de diensten niet wil afkopen, stuur ook dan een mail naar [email protected].

Als je na die oproepen niet aangeeft of je bardienst wilt doen, wilt afkopen of vrijstelling wilt, dan zal de barcommissie een bardienst aan je toewijzen. Dat betekent dat je dan door de barcommissie op een dienst wordt ingedeeld. Ruilen kan, maar alleen wanneer dit minimaal een week van te voren aan [email protected] wordt doorgegeven. Alsnog afkopen kan ook, maar ook alleen wanneer je dit minimaal een week van te voren doorgeeft aan [email protected]

Inschrijven voor de bardiensten

Het inschrijven voor de bardiensten kan op verschillende manieren: via de website en via de Clubapp. Wanneer het inschrijven op een van deze manieren niet lukt, kan je ook een mail sturen naar [email protected] met het verzoek om je voor een bepaalde dienst in te roosteren.

NB

  1. Uitschrijven voor een verkeerd ingevulde dienst kun je niet zelf. Neem contact op met [email protected] om de verkeerd geplande dienst te verwijderen. Schrijf jezelf alvast al wel in voor de vervangende dienst.
  2. Inschrijven voor baandiensten gaat anders. Klik daarvoor op Baandiensten in de banner hierboven. Daar staat meer informatie over de baandiensten.

Handleiding Inschrijven voor bardiensten via de website

Ga op deze webpagina rechtsboven naar de afdeling 'Mijn Club'.
Wanneer je de knop 'Mijn Club' niet ziet, maak dan het venster iets groter.

Log in op het inlogscherm met jouw bondsnummer en wachtwoord.
Een vrijwilliger (zonder bondsnummer) kan ook inloggen met het clubnummer.
Als je het wachtwoord niet meer weet kun je dat opnieuw aanmaken door te klikken op 'Wachtwoord vergeten'.

Na inloggen kom je in de volgende pagina.

In 'Mijn Club' ga je naar het tabblad 'Diensten'. Je hebt de keuze tussen een Lijst- en een Kalenderweergave en maand- of weekoverzicht (zie rode pijlen).
Je kunt naar de maanden navigeren met de pijltjes naar links en rechts in het hierboven roodomcirkelde deel.

Activiteiten worden in blauw weergegeven.
De nog beschikbare diensten zijn groen gekleurd. Klik op de dienst die je wilt inplannen. Het volgende scherm verschijnt:

Klik op Inplannen om de dienst vast te leggen.
Kies 'Terug' of op het kruisje rechts bovenin om de dienst niet vast te leggen.

De diensten waarop je je hebt ingeschreven verschijnen in de kolom aan de rechterkant. Je krijgt ook een bevestiging per e-mail.
Als je per ongeluk een dienst hebt ingepland die je toch niet wilt, kan je deze NIET zelf verwijderen. Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Handleiding Inschrijven voor bardiensten via de ClubApp

Zorg dat je de laatste versie van de ClubApp hebt geïnstalleerd op je smartphone. Zet, als het even kan, het automatisch bijwerken van de updates aan. Je vindt meer informatie over de ClubApp op de website: https://www.tcunicum.nl/clubapp.

Open de ClubApp op je smartphone.

Schuif het beeld naar boven tot je onder het laatste clubnieuws DIENSTENPLANNER kunt selecteren.

Navigeer diensten per dag:
• naar links schuiven;
• op datum tappen;
• op kalender tappen.
Selecteer de dienst die je wilt inplannen.

Klik op inplannen om de dienst vast te leggen.
Je krijgt een bevestiging per e-mail.

Een abusievelijk ingeplande dienst kun je niet zelf verwijderen.
Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Herinneringen

Bij een geslaagde inschrijving krijg je per e-mail een bevestiging. 2 weken én 1 week vóór de dienst is ingepland EN 1 dag tevoren krijg je ook nog een herinnerings e-mail. Daar staat de laatste informatie in en ook een schema wie die dag allemaal dienst heeft zodat je weet wie je moet opvolgen en wie het weer van jou overneemt.
Ook als er iets zou wijzigen in de dienst krijg je daarvan automatisch een bericht. De e-mail krijg je op het e-mail adres dat je in de administratie hebt opgegeven.

De ingeschreven diensten die je nog niet vervuld hebt kun je ook, als je ingelogd bent, op de wesbite terugvinden bij Mijn Club/Mijn Agenda.
Hoeveel punten je gaat halen (einde jaar) zie je bij Mijn Club/Diensten

Niet op komen dagen voor een dienst

Als je voor een dienst hebt opgegeven en je komt niet opdagen, dan zal daarvoor € 50,- worden aangerekend (ongeacht het type dienst). Dit bedrag wordt per incasso geïnd. De dienst zal zelf ook nog ingehaald moeten worden. Dit geldt uiteraard niet bij ernstige omstandigheden (ter beoordeling aan het bestuur i.o.m. de barcommissie).

Communicatie via e-mailadres in ledenadministratie

Alle communicatie over de verenigingsdiensten wordt gestuurd naar het e-mailadres, dat bij de ledenadministratie van Unicum bekend is. Controleer via 'Mijn Club' op de website of het juiste e-mailadres in de ledenadministratie is opgenomen! Je kunt het zelfs aanpassen in de ClubApp.

Inloggen op de website

Om in te loggen op de website moet je op de knop 'Mijn Club' klikken. Je krijgt dan een inlogvenster waar je jouw KNLTB-nummer en jouw bijbehorend wachtwoord moet ingeven. Die inlogcombinatie geldt ook voor de ClubApp.
Mocht je het wachtwoord vergeten zijn dan kun je dat eenvoudig zelf opvragen door in het inlogvenster op onze website op “Wachtwoord vergeten” te klikken. Je ontvangt dan van KNLTB.club een e-mail op het aan ons opgegeven e-mail adres, met een link om het wachtwoord te resetten. Die link is, om veiligheidsredenen, slechts een beperkte tijd geldig.
Mocht je niet binnen afzienbare tijd deze e-mail ontvangen, controleer dan eerst of de e-mail wellicht in jouw spam-box terecht is gekomen.
Het kan ook zijn dat in onze ledenadministratie niet het juiste e-mail adres staat. Dan een e-mail sturen naar de ledenadministratie met jouw huidige e-mailadres, dan kan het e-mailadres worden gecorrigeerd, waarna de link om het wachtwoord te resetten nogmaals kan worden aangevraagd via de website. TPC Unicum kan niet zelf het wachtwoord resetten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden