Terug naar overzicht

Algemene Vergadering TPC Unicum

Online
24-6-2021 19:30 - 24-6-2021 21:30
Lilian Bezemer, Annelies van Eeden, Anton Heemskerk, Peter de Regt, Emiel Reiniers

BELANGRIJK: we maken je op het volgende attent. Een punt van de agenda is de wijziging van de statuten van de vereniging. Volgens de statuten is een wijziging slechts mogelijk bij een gekwalificeerde meerderheid: 2/3 van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn en 2/3 van deze aanwezigen moeten voor het voorstel tot wijziging stemmen. Het bestuur verwacht voor de Leden vergadering (voortaan LV) op 24-06-2021 niet een dergelijke hoge opkomst. Volgens de statuten moet in dat geval binnen drie weken een nieuwe LV worden uitgeschreven en gehouden. Het bestuur schrijft deze LV nu reeds uit. Deze zal worden gehouden op 01-07-2021, aanvang 19.30 u. Deze vergadering kan volgens de statuten beslissen tot een statutenwijziging met een enkelvoudige meerderheid (de helft +1).

OOK BELANGRIJK: Bij onvoldoende opkomst op 24-06-2021 zal de gehele agenda worden doorgeschoven naar 01-07-2021. De vergadering van 24-06-2021 gaat dan dus niet door.

EN TEN SLOTTE: De agenda en bijbehorende stukken zullen twee weken voor 24-06-2021 toegankelijk worden gemaakt op onze website (login met TPC Unicum login gegevens vereist). De statuten welke onderwerp van wijziging zijn, staan op de website. Klik hiervoor op deze link.

  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden