Corona virus maatregelen - PARK GESLOTEN

12 maart 2020


Maatregelen Unicum tegen verspreiding van het Coronavirus

Update 15/3:

VANWEGE DE OVERHEIDSMAATREGELEN
in verband met de Corona uitbraak is
het park geheel gesloten tot 6 april.

Degenen die toch op het park of in het clubpaviljoen zouden moeten zijn, dienen vooraf kontakt op te nemen met het bestuur omdat de toegangshekken zijn afgesloten.

zie ook: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

(* = aangepast 14/3)

Met de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet steeds de maatregelen ter bestrijding van het virus aangescherpt. Het bestuur vindt dat Unicum daaraan moet meewerken: We willen voorkomen dat onze leden en bezoekers het virus bij ons oplopen.
Het bestuur volgt daarom de adviezen van RIVM en de KNLTB op.

Toegang tot het park *

Teneinde het risico van besmetting op de club verder te beperken zal het clubhuis m.i.v. zondag 15 maart voorlopig gesloten blijven. Ingeplande diensten gedurende de periode dat het clubhuis gesloten zal zijn hoeven niet te worden ingehaald.

Vooralsnog blijft het park wel open voor vrij spelen en trainingen, op doordeweekse dagen ook in de avonduren.
Toegang tot het toilet blijft mogelijk met de KNLTB pas. Gelieve de deur steeds weer in nhet slot af te sluiten.

Geplande Evenementen

De geplande evenementen bij Unicum worden afgelast of verplaatst. Dit heeft in ieder geval betrekking op:

  • Het Jeugdevenement op zondag 15 maart;
  • De ALV van maandag 16 maart;
  • De Leidse Derby op zaterdag 21 maart: Dit toernooi wordt verplaatst. De organisatie zoekt nog naar een geschikte datum
  • Het PaasPadelicious toernooi op zaterdag 28 maart.

De maatregelen gelden vooralsnog t/m 31 maart. Dit betekent dat de voorjaarscompetitie (start in april) vooralsnog wel door gaat. Als de KNLTB anders besluit, laten we dit z.s.m. weten.

Vrij spelen

Voor de goede orde vragen we degenen die vrij gaan spelen (want je kunt nog steeds padellen of tennissen) om de volgende maatregelen in acht te nemen:

  • Was regelmatig goed je handen.
  • Blijf thuis als je moet hoesten en niezen.
  • Schud geen handen.
  • Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles.
  • Maak gerust eens een keertje deurklinken e.d. schoon.

De club zal zorgen voor voldoende middelen om handen te wassen (incl. papieren handdoekjes).

Afhangbord *

Omdat het clubhuis gesloten zal blijven is het afhangbord niet bereikbaar. We verwachten niet dat het erg druk gaat worden de komende tijd, maar mocht er gewacht moeten worden op een vrije baan, dan gaan we er vanuit dat dit onderling geregeld wordt.

Verlichting *

Wie 's avonds het licht aan wil om te spelen kan een mail sturen aan: [email protected] met daarin het baannummer, we zullen ons best doen daar zo snel mogelijk op te reageren en het licht voor je aanzetten. In spoedgevallen kun je ook proberen Riny Maas te bereiken op 06 8187 3499 of trainers en commissieleden die op het park met hun smartphone het licht kunnen aan- of uitzetten.

Baan 1 en 2 zullen op maandag t./m dinsdag om 19:30 uur worden aangezet zodat je daar direct kunt spelen.

Meld je ook graag af als je klaar bent met tennissen en er geen volgend groepje op de baan komt.
Om 23.00 wordt alle baanverlichting die dan nog aan is uit gezet.

Aan de bar

De bar is tot nader aankondiging gesloten *
De barbediening wordt gevraagd kopjes en glazen aan de onderkant vast te pakken. Glazen moeten extra goed worden gespoeld (er zijn overigens geen aanwijzingen dat het virus overleeft op glas).

Nieuws

Voor nu is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is en blijft van de adviezen en maatregelen m.b.t het Coronavirus in het algemeen en voor de tennisport in het bijzonder. Voor wat betreft het laatste verwijzen we jullie naar de nieuwsupdates van de KNLTB, waar ook de volledige tekst van de nieuwsupdate van vandaag te lezen is. Daarin staat onder andere dat trainingen en vrij spelen vooralsnog met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM doorgang kan vinden.

Als het bovenstaande nog verandert, dan informeren wij jullie z.s.m. via Nieuwsbrief en de website.

Het bestuur

Nieuwscategorieën Algemeen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bar: +31 71 515 0050 – Toernooien: +31 71 515 02 90

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden